Politica de confidențialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679(„GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom prelucra.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Strauss Romania SRL, o societate cu sediul social in București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, cod poștal 032368, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14081/1994, cod unic de înregistrare RO5990561, telefon 40(21)2721501, fax: 40(21)2721580 („Societatea”).

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea colectează anumite informații în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP) (denumite generic „date cu caracter personal”).

De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal ale potențialilor clienți, în calitatea acestora de persoane vizate, în următoarele scopuri astfel cum se regăsesc în Nota de informare pentru potentiali clienti:

 1. cercetare internă sau de piață;
 2. măsurarea eficientei campaniilor de publicitate;
 3. sondaje privind gradul de satisfacție a clientului sau când primim feedback cu privire la produsele și serviciile noastre, alte scopuri generale de afaceri;
 4. reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea clientului/ potențialului client in funcție de interesele manifestate pentru a transmite mesaje personalizate;
 5. reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea clientului/ potențialului client in funcție de interesele manifestate pentru a transmite mesaje personalizate;

2.1 Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile .

2.2 Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

Scop Temei legal Durata
Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in funcție de interesele manifestate pentru a va putea transmite mesaje personalizate. Consimtamantul dvs. Pana la retragerea consimtamantului de catre dvs. sau pe o durata de maxim 10 ani de la data colectarii datelor, incluzand si durata de arhivare a dovezilor legate de consimtamant, predarea premiului si respectiv retragerea consimtamantului, in termenul general de prescriptie a dreptului la actiune in justitie
Comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare Interesul legitim al Societatii de a promova produse sau servicii similare cu cele achizitionate. 3 ani de la data colectarii datelor, in termenul general de prescriptie a dreptului la actiune in justitie.

2.3 Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Scop Temei legal Durata
Cercetare interna sau de piata, masurarea eficientei campaniilor de publicitate, sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre, precum si in alte scopuri generale de afaceri. Consimțământ Pana la retragerea consimtamantului de catre dvs. sau pe o durata de maxim [2] ani de la data colectarii datelor, incluzand si durata de arhivare a dovezilor legate de consimtamant

2.4 Recrutare și selecție

Prelucrăm datele personale pentru a iniția și desfășura procesul de recrutare și selecție , pentru a evalua și lua o decizie cu privire la potrivirea dumneavoastră pentru un anumit post în cadrul Strauss România ( incluzând și aplicarea de teste profesionale și psihometrice), precum și pentru a va informa cu privire la oportunitățile de angajare în cadrul companiei noastre. Vom folosi, de asemenea, datele personale pentru a îndeplini cerințele și obligațiile legale ce ne revin.

Temeiurile pentru prelucrarea datelor dvs sunt :

Scop Temei Durată
1 Recrutare si selectie Interes legitim la încetarea procesului de recrutare pentru poziția pentru care ați aplicat, daca nu se aplica scopul 2.
2 Retentie pentru selectii viitoare Consimtamant pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile de la data exprimării acordului Dvs. ;
3 Verificarea si/sau solicitarea referintelor si recomandarilor de la angajatorul actual/fostul angajator Consimtamant la încetarea procesului de recrutare pentru poziția pentru care ați aplicat ;
4 Documentare prestare serviciu furnizori (agentii de recrutare) Obligatie legala 6 ani conform prevederilor Codului Fiscal

Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Strauss Romania în scopurile specificate mai sus si vor acoperi următoarele:

 • Date pe care le furnizati in CV sau alte formulare specifice privind aplicarea pentru un anumit post, (cum sunt date de identificare – nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul, naționalitatea, date legate de educație, pregătire profesională, calificări, experiență profesională anterioară, funcție, preferințe (hobby-uri), fotografie, abilitati, competente.

 

 • Date colectate pe durata procesului de recrutare si selectie, legate de evaluarea dumneavoastra (inclusiv teste profesionale si psihometrice) si corespondenta cu dumneavoastra.

 

 • Pentru candidații admiși pe poziții vacante se lansează o ofertă de angajare, prin care se solicită și furnizarea anumitor documente în vederea angajării, odată cu acceptarea ofertei: copie CI – date cu caracter personal din CI, inclusiv CNP, fotografie tip CI/ pașaport – imagine, controlul medical la angajare – date privind starea de sănătate (prin rețeaua Regina Maria).

 

 1. Date referinte: nume, prenume, functie, angajator, tel si/sau adresa mail. Colectarea datelor cu caracter personal

Aceste informatii sunt fie furnizate de dumneavoastra, fie obtinute de la terte parti prin procesul de recrutare fie create de noi in timpul procesului de recrutare si selectie.

3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite și sunt activi în industria/sectorul marketing, tehnologia informatiei, studii de piata, recrutare si selectie de personal, servicii medicale pentru eliberarea fisei de aptitudine sau evaluarea profilului de personalitate, s.a.m.d. iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul din care face parte Societatea, care își desfășoară activitatea în Olanda si Israel, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul din care face parte Societatea , vă rugăm să vizitați httpss://www.strauss-group.com/.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile/ colaborează cu diverși contractori/ parteneri contractuali și comunică cu alte societăți din grup, cărora le pot fi dezvăluite datele, după cum urmează mai jos.

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate atât în state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spațiului Economic European („SEE”), către state care beneficiază de o Decizie emisa de Comisia Europeana prin care s-a constatat ca acestea conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („Decizie de Adecvare”), precum Israel, cât și în state care au standarde de protecție diferita pentru date decât cele din SEE, precum Statele Unite ale Americii, Ucraina.

Prin prezenta vă informăm că orice transfer de date realizat de Societate va respecta cerințele legale impuse prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

În ceea ce privește transferul de date în state care nu conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea va folosi următoarele mecanisme pentru asigurarea măsurilor de securitate impuse de GDPR: mecanisme de certificare, clauze standard de transfer de date.

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția sau transmise, atunci când este cazul, către autoritățile sau instituțiile publice competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor Societății, în lumina obligațiilor legale ce incumbă acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi următoarele: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Societatea noastră a implementat standardul aprobat de clauzele Uniunii Europene pentru a va proteja datele cu caracter personal si/sau ne vom baza pe consimțământul dvs., acolo unde este permis de lege.

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, astfel cum am detaliat mai sus la secțiunea 2. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VARSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA

În ceea ce privește prelucrarile de date cu caracter personal prevăzute în Secțiunea 2 întemeiate pe obligații contractuale sau legale, persoana vizată trebuie să furnizeze datele respective pentru a putea beneficia de serviciile solicitate sau pentru a i se răspunde la cererile și solicitările adresate. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, Societatea nu va putea furniza serviciile solicitate și nici nu va putea da curs cererilor adresate.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularul disponibil pe site-ul web:  httpss://strausscoffee-pro.ro/solicitare-de-exercitarea-a-drepturilorbrpersoanelor-vizate sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, cod postal 032368, București sau prin e-mail la protectiadatelor@strauss-group.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

10. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Protecția Datelor cu Caracter Personal și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, publicarea pe web-site Societatii sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: protectiadatelor@strauss-group.ro sau la adresa: Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, 032368, București

 

Ești interesat de o ofertă sau dorești mai multe informații?

Completează formularul de mai jos și vei fi contactat în maximum 24h!

  Completează formularul de mai jos și vei fi contactat în maximum 24h

  Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

  Mesajul a fost trimis!

  Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil

  Înapoi la formular

  SUS