Notă de informare privind sesizarile si reclamatiile clientilor/potentialilor clienti/persoanelor fizice

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), societatea STRAUSS ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, strada Nicolae Teclu, nr.51 sector 3, inregistrata Ia Registrul Comertului sub nr.J40/14081/1994, CIF RO5990561, (denumită în continuare „Strauss Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care dumneavoastră ni le furnizaţi. Strauss Romania prin intermediul departamentelor specializate prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul oferirii unui raspuns la acesta Sesizare. Prelucrarea acestor date este necesara pentru a putea raspunde solicitarilor dumneavaostra. Temeiul legal al prelucrării datelor este interesul legitim al Strauss Romania de a menține o bună relație cu potentialii sai clienți sau alte categorii de persoane fizice interesate prin furnizarea de răspunsuri la orice întrebări, sugestii, cereri sau reclamații. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Strauss Romania în scopul specificat mai sus sunt: prenumele și numele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon, și orice alte informații sau detalii pe care ni le-ati furnizat în corespondență. Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către Strauss Romania si sunt comunicate intern numai următoarelor persoane: responsabililor privind comunicarea cu dumneavoastra, dupa caz responsabililor privind solutionarea sau clarificarea aspectelor sesizate in cerere. Eventualele transferuri ale acestor date catre terti au la baza interesele noastre de a ne conforma obligatiilor legale care ne revin si/sau, dupa caz, apararea intereselor noastre legitime. Acesti terti pot fi: autoritatile nationale si locale daca legea impune acest lucru, instanțe de judecată, avocati și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, exclusiv in baza cadrului legal aplicabil. În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”) sau din afara UE/SEE. De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal la care se face referire în această Notă nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Conform GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră:

  • dreptul de acces, putând să aflați ce date prelucrăm despre dumneavoastră; • dreptul de rectificare a datelor atunci când nu mai sunt de actualitate;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării datelor, de exemplu atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pe perioada de timp în care vom verifica exactitatea acestora;
  • dreptul la portabilitatea datelor, putând solicita o copie a datelor într-un format care să poată fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim și în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;
  • dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336 sau către instanțele de judecată competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Strauss Romania in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa Bucuresti, strada Nicolae Teclu, nr.51 sector 3 in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau pe email la adresa protectiadatelor@strauss-group.ro. Termenul se stocare al datelor este de 2 ani cu precizarea ca acesta se poate prelungi daca este necesar protejării drepturilor Societății, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție, respectiv pe o durată estimată la 3 ani. În cazul în care Strauss Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. In tot acest timp aveti posibilitatea de a interveni catre Strauss Romania pentru a va exercita drepturile specificate mai sus.

SUS